Värmevärde i olika typer av ved

Värmevärdet i veden berättar hur effektivt veden avger värme. Jämfört med fuktig ved är värmevärdet för torr ved mycket större och utsläppen mindre. Eftersom björk är ett av de tätaste trädslagen, har den ett högt värmevärdet per volymenhet. En kubikmeter stjälpt björkved motsvarar i energi drygt 100 liter lätt brännolja.

Trädslag  Värmemängd
kWh/kg
Värmevärde
kWh/t-m3
Björk  4,15  1700
Tall  4,15 1360
Gran  4,10  1320
Al  4,05  1230
Asp  4,00  1330

Torr ved har en ljusare färg och två torra vedklabbar ger genklang när de slås mot varandra. Våt ved spricker lätt, skräpar ned samt väser då den brinner.


Innehåll