Ved av god kvalité

Den ved som vi säljer håller alltid mycket bra kvalité, vi använder skog av bra kvalité och vi är noggranna när det gäller torkningen av veden. Riktigt torr ved är det som har enskilt störst inverkan på hur mycket energi man får ut vid förbränningen.

Vi använder fuktmätare regelbundet för att följa torkningen och vi har möjlighet att kontrollera fukthalten i varje enskild leverans.

Normalåret ligger medelfuktigheten hos oss mellan 15 och 20 % vilket borgar för ett mycket högt energiutbyte. Som extra bonus krymper vedens volym med ca 5-10% under torkningen och det betyder att desto torrare ved desto mer ved får man för pengarna.


Innehåll