Transport av ved

Vi har ett bilsläp som lastar 5 m3 ved som vi använder för transport om ni inte har möjlighet att hämta själva. Kostnaden är 600 kr per påbörjad timme räknat från när vi lämnar Unnerstad. Det brukar bli 600 kr om kunden bor i närheten av Linköping.

Är det större volymer, upp mot 40 m3 så kan vi leverera med lastbil, kostnaden för detta är 4000 kr i Linköping med omnejd.


Innehåll