Transport av ved

OBS! Ingen ved kvar nu!

Vi har ett bilsläp som lastar 5 m3 ved som vi använder för transport om ni inte har möjlighet att hämta själva. Kostnaden är 300 kr per påbörjad timme räknat från när vi lämnar Unnerstad. Det brukar bli 300 kr om kunden bor i närheten av Linköping.

Är det större volymer, upp mot 40 m3 så kan vi leverera med lastbil, kostnaden för detta är 2000 kr i Linköping med omnejd.


Innehåll